Projektowanie Stron Aplikacje na zamówienie

strony na zamówienie


Panel do Wieloletniej Prognozy Fi...


Poprzednie
Panel do Wieloletniej Prognozy Fi...

Skarbnik.info - Panel Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Kolejnym zleceniem od firmy Curulis S.C. był panel Panel Wieloletniej Prognozy Finansowej, dla urzędów w polsce.
Zaawansowany projekt, pozwalajacy na prognozę dochodów, wydatków, kredytów, przedsięwzięć oraz rozliczeń budżetu w kolejnych latach. Panel oferuje m.in. edytor typu Excel pozwalajacy na modyfikacje danych w trakcie pracy, import i eksport plików XML zgodnych z programem BeSTi@ i zapisywanie różnych projektów budżetów.

Następne