Projektowanie Stron Aplikacje na zamówienie

strony na zamówienie


SQL

Skrót od Structured Query Language.

Uniwersalny standard komunikacji z Bazami Danych. Są to swoiste "polecenia" do serwera bazodanowego nakazujące zapis, odczyt, usunięcie lub uaktualnienie danych.
Praktycznie wszystkie obecnie funkcjonujące oprogramowania bazodanowe korzystają z tego języka. Ułatwia to komunikację między bazami danych, przenoszenie informacji do innych baz oraz zmianę całych serwerów.
Aplikacja korzystająca z języka SQL do przechowywania danych może być łatwo połączona z dowolną inną bazą danych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.